آینه هوشمند الکتروکرومیک

کالا جدید

آینه داخلی هوشمند الکتروکرومیک همراه با قطب نما

جزییات بیشتر

استفاده از یک حسگر در آینه عقب خودرو برای تشخیص نورهای ضعیف و تنظیم آن به هنگام مورد نیاز برای کنترل نور خیره کننده خودروهای پشتی توسط حسگر 

محصولات پیشنهادی