کفپوش ضدآب یکپارچه فابریک ال 90

کالا جدید

صندلی های خودرو برداشته شده و به صورت یکپارچه در کف داخل خودرو جاگذاری می گردد

جلوگیری از انتقال گرما و سرمای جاده

جلوگیری از انتقال صدای موتور

جلوگیری از پوسیدگی کف خودرو هنگام ریختن مایعات

محصولات پیشنهادی